Trine Nylén

JURIDISK SAGSBEHANDLER 

Trine er juridisk sagsbehandler, og bistår kontorets jurister inden for luftfart.

Trine arbejder bl.a. med visitering af sager, forberedelse af retssager og sagsbehandling inden for procesret.