Jeppe Wedel Nielsen

ATTORNEY (H), PARTNER

Jeppe Wedel Nielsen holds a Master of Law from the University of Copenhagen, 2003.

Jeppe formerly served as acting judge at the High Court of Eastern Denmark, and he supplements his legal profession with textbook authoring and teaching at the University of Copenhagen, Advokaternes HR (training for attorneys) and The Danish Association of Chartered Estate Agents.

WORK AREAS

REAL ESTATE

 • Transactions
 • Commercial lease law / residential lease law
 • Owner-occupied flats / Cooperative housing associations
 • Construction
 • Planning and environment

CORPORATE & COMMERCIAL

 • Company law and foundations law
 • Insurance law and the law of damages
 • Contract law

DISPUTE RESOLUTION

 • Negotiation
 • City court, high court, supreme court, arbitration

PUBLICATIONS

 • Commercial lease, 9th edition, Karnov 2021
 • Erhvervslejemål, 8. udgave med Niels Gangsted-Rasmussen, Karnov 2015
 • Revisorposten 2/2015: Når vedligeholdelsespligten i erhvervslejemål udløser konflikter
 • ET 2014.295: Pengeinstitutters rådgiveransvar efter finanskrisen
 • ET 2013.69: Fradrag af kreditors mergevinst i dennes erstatningskrav
 • UfR 2011 B.210: Dansk rets udfyldende karakter i Grønland