Corporate & Commercial

KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER (M&A)

Vi rådgiver både køber og sælger om:

 • Strategi og valg af overdragelsesform
 • Forhandling
 • Due diligence og drift af datarum
 • Overførsel af persondata
 • Transaktionsdokumenter
 • Praktisk gennemførsel af transaktionen

SELSKABSRET

Vi rådgiver om:

 • Etablering af virksomhed og valg af selskabsform
 • Fusioner, spaltninger og omdannelser
 • Vedtægtsforhold
 • Ejeraftaler
 • Kapitalændringer, udbytteudlodninger og aktionærlån
 • Generalforsamling, herunder ved deltagelse som dirigent
 • Løbende compliance
 • Registreringer hos Erhvervsstyrelsen
 • Omstruktureringer af nødlidende selskaber
 • Selskabers ophør
 • Ledelsesansvar

LUFTFART

Vi rådgiver om:

 • Flyforsinkelser – EU 261
 • Kommercielle aftaler
 • Erstatnings- og forsikringssager
 • Procesret
 • Wet-lease/Dry-lease/ACMI
 • Compliance, herunder GDPR-rådgivning til private virksomheder inden for luftfart
 • Arbejdsret inden for luftfart
 • Luftfartsrådgivning og myndighedskrav
 • Undervisning målrettet til luftfartsselskaber

ANSÆTTELSES- OG ARBEJDSRET

Vi rådgiver om og bistår vores klienter indenfor alle aspekter på det ansættelses- og arbejdsretlige område, herunder indenfor:

 • HR-jura
 • Overenskomstforhandling
 • Forebyggelse af og håndtering af tvister i ansættelsesforhold
 • Ledelsesmæssig rådgivning, sparring og eksekvering af ledelsesmæssige dispositioner i alle faser af et ansættelsesforhold
 • Rådgivning om og håndtering af arbejdsmiljøorganisationens opgaver

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET

Vi rådgiver om:

 • Erstatning i erhvervsforhold
 • Rådgiveransvar
 • Ledelsesansvar

AFTALE- OG KONTRAKTSRET

Vi rådgiver om:

 • Kommercielle kontrakter, herunder købs-, salgs- og leveringsbetingelser, samarbejdsaftaler og fortrolighedsaftaler
 • Forhandling og fortolkning
 • Fuldmagter

PERSONDATA

Vi rådgiver om:

 • Løbende GDPR-compliance og rapportering til ledelsen
 • Rekruttering og ansættelse
 • Behandlingsgrundlag, herunder samtykkeordninger
 • Krav til fortegnelser
 • Oplysningspligten (privatlivspolitikker)
 • Databehandleraftaler
 • Forpligtelser ved virksomhedsoverdragelser
 • IT-sikkerhedsbrud
 • Overførsel af personoplysninger til lande uden for EU (tredjelande)
 • Sletning
 • Kravet om tilknytning af en databeskyttelsesrådgiver (DPO)
 • Alle praktiske spørgsmål om day-to-day behandling af personoplysninger, herunder mailkryptering, mailpolitik, fotografering, osv