Fast ejendom

TRANSAKTIONER

Vi rådgiver både køber og sælger om:

 • Transaktioner vedrørende ejendomme og ejendomsselskaber
 • Investorrådgivning
 • Kontraktgrundlag
 • Finansiering og finansielle instrumenter
 • Forhold om moms
 • Due-Diligence
 • Tilbudspligt
 • Tinglysningsmæssig berigtigelse af transaktioner
 • Selskabsretlig berigtigelse af transaktioner
 • “After-buy/sale”- rådgivning, herunder optimering af udlejning, ejendomsudvikling, myndighedsforhold, konvertering mv.
 • Private handler (parcelhus, ejerlejlighed og sommerhuse)

PROJEKTUDVIKLING

Vi rådgiver om:

 • Tilrettelæggelse og optimering af projektet
 • Kontrakter og aftaler
 • Compliance med myndighedskrav
 • Lejeforhold
 • Projektfinansiering
 • Forhold om moms
 • Selskabsretlige forhold

ERHVERVSLEJERET/BOLIGRET

Vi rådgiver både køber og sælger om:

 • Lejesammensætning og optimeringsmuligheder
 • Erhvervslejekontrakter
 • Lejeregulering, herunder markedslejeregulering, skatte- og afgiftsregulering samt forbedringsforhøjelser
 • Afståelse af lejemål
 • Franchise
 • Leje- og forpagtningsaftaler
 • Administration
 • Tvister vedrørende lejeforhold

EJERLEJLIGHEDER/ANDELSBOLIGFORENINGER

Vi rådgiver om:

 • Stiftelse af foreninger
 • Vedtægter
 • Belåning og finansiering
 • Omdannelse og opløsning

ENTREPRISE

Vi rådgiver alle parter i entrepriseforhold om:

 • Entreprisekontrakter, standardvilkår og rådgiveraftaler
 • Projektfinansiering og forsikring
 • Konfliktløsning
 • Erstatning

PLAN- OG MILJØFORHOLD

Vi rådgiver om:

 • Kommune- og lokalplanforhold
 • Miljøtilladelser og miljø ansvar
 • Naturbeskyttelse
 • Strategi for anvendelse af en ejendom